Főmenü

Kérjen időpontot

Mit is jelent az ADÓPAJZS?

Az ADÓPAJZS a vállalkozások teljes körű adózási és számviteli feladatainak ellátására jött létre.

Induljunk ki az adó fogalmából: Az adó közvetlen ellenszolgáltatás nélkül, az államnak fizetett összeg.

Ezt befizetni minden állampolgárnak kötelező, akinek jövedelme van, és társadalmi szolgáltatásokban, juttatásokban részesül. A természetes személyek személyi jövedelemadót fizetnek (SZJA), míg a jogi személyek (cégek) társasági adót (TAO) fizetnek az államnak, ezeken kívül is még számos adófajta és csoportosítás létezik.

Az ADÓPAJZS szolgáltatása révén segít átlátni az adózás összetett világát és szabályozórendszerét, továbbá, hogy a megbízó személy vagy szervezet a hazai adótörvényeknek megfelelően legálisan, ugyanakkor költséghatékonyan tudjon az adófizetési kötelezettségének eleget tenni. Valamennyi gazdálkodó célja ugyanis, hogy a gazdasági és egyéb tevékenységeit határidőben és gond nélkül tudja összeegyeztetni a mindenkori adóügyi körülményeivel és lehetőségeivel. Az ADÓPAJZS professzionális módon megkönnyíti a vezetők számára a döntéshozatalt, a szervezet gazdasági dolgozóinak pedig a számviteli és pénzügyi munkavégzést és kontrollt. A szervezetek jelentős részénél ugyanis nem tartozik bele a könyvelő vagy gazdasági ügyintéző munkaköri leírásába az adótanácsadás, illetve adószakértés. Az esetek döntő többségében a feladatkörükből adódóan anyagilag és egyéb módokon sem motiváltak azért hogy naprakészen nyomon kövessék az adóügyi szabályokat, továbbá, hogy kellő felkészültség hiányában szakmai szempontok alapján a szervezet tevékenységéhez adójogi megoldásokat találjanak.

Az adóbevallás határidőben történő elkészítése önmagában még nem jelenti az adókötelezettség helyes megállapítását még akkor sem, ha a bevallás „hibátlan” kitöltést jelez. Az adóhatósági ellenőrzés ugyanis jogerős határozatba foglalja a megállapításait, a költségvetési kapcsolatokat érintő kötelezettségek végrehajtásának a tekintetében, amely sok esetben eltérést jelent a bevallott és megfizetett adót illetően. A megállapítás kiterjed a vizsgált időszakra vonatkozó önellenőrzési helyesbítések tartalmi és számszaki helyességére, jogszerűségére, valamint az önellenőrzési pótlékok mértékének az ellenőrzésére is.

A kedvezőtlen folyamat részeként (amelyre a menedzsmentnek nincs is rálátása) kialakulnak a vállalkozást érintő és naponta terebélyesedő törésvonalak, annak adójogi következményeivel, vonzataival.

Egy szakszerű ADÓPAJZS, tehát egy megbízáson alapuló szakértői - tanácsadói munka azonban jelentősebb összeget, adott esetben több százezer forintot takaríthat meg egy kisebb vállalkozásnál is.

Szolgáltatásainkkal elősegítjük a magyar cégek eredményes és sikeres gazdálkodását. Hozzájárulunk célkitűzéseik eléréséhez és az üzleti kockázatok hatékony csökkentéséhez. Likviditási helyzetüket megerősítjük.

 

Képviseleteink és partnereink

http://adopaprika.hu

http://cegklinika.hu

http://www.pmkik.hu/

http://www.menedzserpraxis.hu/

http://www.munkaugyiforum.hu/

http://www.arundo.hu/

Retro és nosztalgia


    FACIT számológép